box-ikon

Är du lärare eller kan tänka dig att arbeta som lärarvikarie och söka uppdrag? Vill du kunna styra över din egna arbetstid?

Läs mer
box-ikon

Jobbar du inom skolan och vill effektivisera er vikarieanskaffning?

Läs mer

Frihet och flexibilitet

Att i högre grad själv kunna välja var och när man ska arbeta, är en nyckel till ett uthålligt arbetsliv. Våra plattformar ser till att du får tillgång till bra uppdrag på dina egna villkor inom skolan, vården och omsorgen. Du kan få ett friare och mer flexibelt arbetsliv, med uppdrag som passar dig.

usp

Smidig uppdragsförmedling

Hitta och anlita kompetenta och motiverade vikarier, medarbetare och specialister. Sök och få uppdrag. Snabbt och enkelt.

usp

Effektiv uppdragshantering

Sköt all kommunikation, administration och betalning direkt i Gignations plattform.

usp

Stimulerande mötesplats

Få nya erfarenheter, väx i din yrkesroll och få kontakter med nya arbetsgivare.

Fördelarna med att vara en del av Gignation

En anslutning till Gignation är enkel: Du binder inte upp dig i en anställning och kan därför hjälpa många fler, knyta fler kontakter och samla yrkeserfarenhet snabbare. Du har också större frihet. Sysselsätt dig själv på heltid, eller jobba extra parallellt med exempelvis studier, du bestämmer själv.

Oavsett hur du väljer att jobba så gör Gignation livet lättare för dig. Jobba med det du älskar och lägg minimalt med tid på allt annat.