Arbetar du inom vården eller omsorgen? Det här kan GIG-ekonomin göra för dig

Är du verksam inom vården eller omsorgen och vill kombinera heltidsarbete med enstaka uppdrag? Är du till exempel utbildad sjuk- eller undersköterska och som brinner för ditt arbete men gärna upplever olika arbetsplatser?

Det här är GiG-ekonomi
GIG-ekonomi är ett begrepp som beskriver arbetslivets förändring från fasta anställningar, till mer av tidsbegränsade uppdrag hos olika företag och organisationer. För många betyder GiG-ekonomin frihet, flexibilitet och möjligheten att använda kvalificerad kompetens så effektivt som möjligt. Och samtidigt finns de som anser att GiG-ekonomin leder till otryggare villkor på arbetsmarknaden.

Naturligtvis finns fortfarande starka skäl för många företag att ha anställda medarbetare som bär upp en företagskultur och långsiktiga relationer. Men det vi med säkerhet vet är att tidsbegränsade uppdrag är ett effektivt sätt att hantera besvärliga arbetstoppar eller uppkomna behov av en speciell kompetens. Det gäller kanske i synnerhet inom välfärden, i vårdens och omsorgens verksamheter.

Gignations lösning
Vården och omsorgen behöver nyttja den samlade kompetensen hos medarbetarna på ett bättre sätt. Gignation skapar ett stort utbud av uppdrag, som innebär en större trygghet för den som går från anställning till ett uppdragsbaserat arbetsliv.

Många företag och organisationer behöver hitta en bättre balans mellan anställningar och anlitandet av uppdragsbaserade medarbetare. Det är här som digitala plattformar kan spela en viktig roll, eftersom administration och transaktionskostnader hålls nere till ett minimum. Dessutom driver specialisering fram en högt utvecklad kompetens hos enskilda individer, som i många fall efterfrågas av flera arbetsgivare. Det finns helt enkelt skäl att dela på kapacitet och kompetens inom välfärdssystemet.

Välkommen till Gignation!

Admin

Gignation

Follow