FAQ

Vilka slags roller kan jag tillsätta genom Gignation?

Gignations plattform kan förmedla ett stort antal roller och kompetenser. Några exempel på kompetenser som kan tillsättas är: Teachers: Lärarvikarie, Förskolelärare, Grundskolelärare, Gymnasielärare, Barnskötare, Fritidspedagog, Elevassistent, Speciallärare, Specialpedagog, Studiehandledare.