GIG-ekonomi inom skolan – en möjlighet för dig

Antalet barn i förskola, grundskola och gymnasieskola kommer att öka med nästan 350 000 fram till 2027 enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det svenska utbildningssystemet kommer alltså att behöva expandera sin verksamhet kraftigt under kommande år.

Ja, fler lärare kommer att utbildas, men utbildningsplatserna är för ändå få och många skolor har redan svårt att kompetensförsörja sin verksamhet. Dessutom talar den demografiska utvecklingen starkt för att problemen med att tillsätta lärare och vikarier blir övermäktig om ingenting görs.

I klarspråk betyder det att rektorer kommer att behöva ägna ännu mer tid åt att hitta personal på daglig basis, vilket tar tid ifrån det som för skolan och barnens utbildning framåt, verksamhetsutveckling och ledning. Fler barn riskerar alltså inställda eller lärarlösa lektioner och för få vuxna i skolan kan i sin tur leda till större problem med oordning och otrygghet.

Lösning
Gignation har mot den här bakgrunden utvecklat en digital plattform för skolor som vill effektivisera sin vikarieanskaffning. Det är ett enkelt, kostnadseffektivt och lätthanterligt verktyg som kvalitetssäkrar alla vikarier för både korta och längre uppdrag. Vi matchar ledig kompetens med skolornas behov och ser till att all administration sköts smidigt. Lärare, föräldrar och barn kan vara trygga med att vikarien finns där, när skolan behöver hjälp.

Våra vikarier
Vår plattform är perfekt för erfarna lärare som vill bidra i skolan på hel- eller deltid, men inte inom ramen för en fast anställning. Gignations personal får möjligheter att anta uppdrag som passar den egna livssituationen. Vi engagerar också ett ökande antal ungdomar som vikarier, där fokus ligger på studenter som kan kombinera studier med extraarbete. Många får sin första introduktion till ett arbete i skolan. På sikt hoppas vi att allt fler av våra vikarier väljer en lärarutbildning och att de därigenom kan bidra till återväxten av välutbildade lärare i svensk skola.

Välkommen till Gignation!

Admin

Gignation

Follow