Extrajobb inom skolan när det passar dig

Vi hjälper dig att få tidsbegränsade uppdrag inom skolan. Vi sköter all administration och fakturering. Vi träffar avtal med skolor och andra verksamheter och ser till att du får tillgång till de bästa uppdragen. Du kan fokusera på att göra ditt jobb, så bra som möjligt på dina egna villkor.

1. Kom igång

1

Börja med att registrera dig som Gigster och ladda ner appen.

2

Verifiera ditt konto, ladda upp bild och färdigställ din profil

3

Boka och genomför intervju samt kortare utbildning

2. Få ditt första gig

1

Se till att din profil är uppdaterad med de tider du kan arbeta

2

Förfrågningar om uppdrag kommer till dig på sms, mail eller via appen

3

Acceptera uppdrag som passar dig och sätt igång!

3. Efter utfört uppdrag

1

Glöm inte att lämna en rating över arbetsplatsen

2

Gignation betalar ut din ersättning

3

Invänta nästa uppdrag och så börjar processen om!

Bli Gigster!