En effektivare kompetensförsörjning inom vården och omsorgen

Traditionella bemanningsföretag är ineffektiva och dyra lösningar på vården och omsorgens kompetensbehov. Vår plattform skapar istället en digitaliserad och automatiserad matchning av personalbehov med ledig kompetens. Det sänker kostnaderna för tidsbegränsade uppdrag, samtidigt som vård- och omsorgspersonal ges en helt ny möjlighet att välja och anta tidsbegränsade uppdrag.

Upptäck fördelarna med ett uppdragsbaserat arbetsliv

Stafettläkare och hyrpersonal har nästan blivit ett skällsord i debatten. Men den som lyfter blicken ser att vård- och omsorgspersonal som antar tillfälliga uppdrag räddar kvalitet och utbud. Problemet handlar mer om beroendet av dyra mellanhänder i form av bemanningsföretag.

Att arbeta med uppdrag blir allt vanligare inom många branscher och samhällssektorer. Allt fler upptäcker att det finns fördelar med att byta arbetsmiljö och själv bestämma över var och när man arbetar.

Vi tror att denna utveckling kommer att fortsätta, även inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Att byta arbetsmiljö och arbeta extra genom en tidsbegränsad insats ger erfarenheter, kontakter och ett friare och mer uthålligt arbetsliv.

Gignations plattform sparar pengar åt samhället och effektiviserar vården och omsorgenskompetensförsörjning, samtidigt som friheten för medarbetarna ökar.

usp

Läkare

Det finns stora möjligheter för specialistutbildade läkare att ta sig an uppdrag, och själva bestämma när och hur man arbetar. Även legitimerade läkare – utan specialistkompetens eller under ST-utbildning – är efterfrågade inom många av hälso- och sjukvårdens verksamheter, för både kortare och längre uppdrag.

usp

Sjuksköterska

Det råder en mycket stor efterfrågan på sjuksköterskor, som utför omvårdnad och andra kvalificerade vårdåtgärder. Särskilt stor är bristen på specialistutbildade sjuksköterskor. Korta och längre uppdrag förekommer inom många verksamhetsområden.

usp

Undersköterska

Det finns idag en växande brist på undersköterskor, inte minst inom hälso- och sjukvården. En anledning är att undersköterskor utför många olika arbetsuppgifter. Kompetensbehoven finns därför både inom äldre- och funktionshinderomsorg, och inom primär- och sjukhusvård.

Så här går det till

Gignations plattform bygger ett kommunicerande nätverk mellan kliniker, vårdcentraler och äldreboenden, och vårdpersonal som är beredda att ta tillfälliga uppdrag.

Plattformen ökar utbudet av uppdrag och ger större valmöjligheter. Hanteringen av förmedlade uppdrag är helt digitaliserad. Det sänker vård- och omsorgsgivarnas kostnader och minimerar administrativt merarbete.

Plattformen ger en trygg, enkel och säker hantering för den läkare, sjuksköterska eller undersköterskasom har ett eget bolag när det gäller avtal, fakturering och annat stöd. För den som inte har ett eget bolag att fakturera ifrån erbjuds en lösning med så kallad egenanställning som ger möjlighet att fakturera för utfört arbete.

Vill du veta mer?

Registrera dig på vår plattform eller kontakta oss på [email protected] alternativt 073-413 09 93.